Vi ste ovdje: home > Opći uvjeti

 

1. Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti i upute o putovanju sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera za usluge koji je sklopljen između tvrtke Henok d.o.o.,Bana Jelačića 78, 21224

Slatine, ID kod: HR-AB-21-060137804 (u daljnjem tekstu: agencija) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu: putnik). Svi podaci navedeni u Općim uvjetima

predstavljaju pravnu obvezu za agenciju i putnika.


2. Sadržaj ponude

Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim na internetu i važećim na dan potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj

rezervaciji osim u slučaju više sile kao npr. bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji, izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti

niti otkloniti (elementarne nepogode kao potresi, poplave, sanitarni poremećaji, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od

strane države tipa mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).


3. Rezervacije i uplate

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije kao i u poslovnicama agencija ugovornih

partnera. Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te

da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika, tako i za agenciju.
Agencija stavlja na raspolaganje putniku odgovarajući materijal u elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi putovanja, te ga

upućuje na Opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi paket putnog osiguranja. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje

zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge smještaja potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje

se najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge osim ako u uvjetima nije drugačije navedeno, a s kojima je putnik upoznat prilikom potvrde rezervacije.
Napomena za plaćanje bankovnom doznakom - ovaj način plaćanja odnosi se isključivo na inozemne klijente. Bankovnim transferom potrebno je prebaciti

vrijednost rezervacije na devizni račun. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi gost u cjelosti.
Napomena za plaćanje karticom - Sva plaćanja izvršavaju se u kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz

eura u hrvatske kune po srednjem tečaju za devize Hrvatske Narodne Banke na dan terećenja kartice. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos

pretvara u vašu nacionalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u

odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.


4. Boravišna pristojba

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja.

Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 2,00 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od 12. do

18. rođendana imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. rođendana ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu

rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka.


5. Cijena usluge

Cijena usluge smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u cjeniku uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne ili dodatne usluge su one usluge

koje nisu uključene u osnovnu cijenu smještaja (u opisu smještaja ili Cjeniku naznačeno izrijekom „po dogovoru“ ili dodatne usluge koje su ostvarive uz

prethodnu najavu ali i doplatu) pa ih stoga putnik plaća sa iznosom rezervacije ili na licu mjesta kako je navedeno u našoj ponudi. Dodatne i posebne usluge

se trebaju zatražiti ili najaviti prilikom rezervacije smještaja.
Kod privatnog smještaja u cijenu je u pravilu uračunata potrošnja električne energije, vode i plina. Isto tako je u cijenu uračunata i posteljina, završno

čišćenje te dodatne usluge koje su kao takve navedene u pojedinima opisima objekta. Putnik je dužan apartman ili kuću za odmor očistiti prije odlaska,

neovisno o završnom čišćenju od strane pružatelja usluge smještaja. Završno čišćenje obuhvaća pranje i slaganje posuđa, uklanjanje smeća i metenje svih

prostorija tako da se objekt pružitelju usluge vrati uredan. U pravilu isto tako trebate ponijeti toaletni papir (osim u hotelima).
Cijene usluge objavljene su u EUR-ima. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Putnicima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju,

agencija jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije,

agencija se obvezuje obavijestiti putnika o promjeni cijene. Ugovorne strane su suglasne da agencija ima pravo povišenja cijene najkasnije do 20 dana prije

početka korištenja usluge ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju ugovorene valute. Putnik ima pravo otkazati rezervaciju ako bi

povišenje uglavljene cijene iznosilo više od 10 %. U tom slučaju ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete.
Cijene navedene u našim ponudama i programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u

objektu u kojem putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.
Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na dokumentima (voucheru), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu

nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta.

 

6. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave.

Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom

mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.adriagate.com ili katalogu i drugim tiskanim materijalima

agencije.

7. Obveze agencije

Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu.

Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 2.), kad se postupa kako je opisano u točki

12.


8. Obveze putnika

Putnik je dužan:
• posjedovati valjane putne isprave,
• poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište
• putnik je dužan pridržavati se deviznih i carinskih propisa, provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza.

U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam putnik.
• pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
• prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven e-mailom)
• ukoliko je na voucheru navedeno da je putnik dužan platiti saldo na licu mjesta, putnik je dužan to učiniti na dan dolaska u smještaj.
• ukoliko putnik namjerava dolaziti sa svojim kućnim ljubimcom, dužan ga je prijaviti agenciji prilikom postavljanja upita čak i ako je prema opisu objekta

dozvoljen. Potrebno je najaviti vrstu i veličinu ljubimca te ako su kućni ljubimci dozvoljeni, to ne znači da se smiju slobodno kretati, uvijek i posvuda.
U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, putnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da će, ukoliko

uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

 

9. Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja

U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod

promjenom se smatra promjena broja osoba ili imena korisnika usluga ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka

korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije

naplatit će se troškovi promjene u iznosu od EUR 15 po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene

rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije

te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije. U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije datum primitka pismenog otkaza u toku radnog

vremena agencije predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova. U slučaju primitka pismenog otkaza izvan radnog vremena, kao datum otkaza uzima se sljedeći

radni dan agencije.
1) U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja, storno troškovi su slijedeći:
a. za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura
b. za otkaz rezervacije od 29 do15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
c. za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
d. za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
e. za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.
2) U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije hotelskog smještaja, storno troškovi su slijedeći:
a. za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura
b. za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije
c. za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
d. za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
e. za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
f. za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.
3) U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije vila, storno troškovi su slijedeći
a. za otkaz rezervacije do 45 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije.
b. za otkaz rezervacije od 44-30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
c. za otkaz rezervacije od 29 do 21 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 65% od ukupne cijene rezervacije
d. za otkaz rezervacije od 20 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
e. za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 90% od ukupne cijene rezervacije
f. za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
g. za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.
4) U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije svjetionika, storno troškovi su slijedeći:
a. za otkaz rezervacije do 45 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 10% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura
b. za otkaz rezervacije od 44 do 17 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
c. za otkaz rezervacije od 16 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
d. za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije
Uz svaki storno rezervacije agencija naplaćuje 25 eura manipulativnih troškova.

Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog putnika za istu rezervaciju ukoliko jeto moguće (ovisi i o krajnjem pružatelju usluge). U tom slučaju agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom putnika. Novi putnik ili

korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

Ukoliko putnik u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra

otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija

zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

Agencija ne nadoknađuje putniku troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju putnik otkazuje.


10. Putno osiguranje

Cijene putovanja ne uključuju “paket“ putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka

prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i

preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od

osiguravatelja ili kod agencije, pri čemu agencija djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.


11. Prtljaga

Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u smještaj. Putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih bez

njihovog nadzora. Agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu

(preporuča se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata paketa osiguranja gdje bi se osigurala i prtljaga). Izgubljena prtljaga ili krađa

prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.


12. Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2.). Rezervirani

smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je putnik potvrdio

rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, agencija zadržava pravo

naplate razlike u cijeni uz konzultaciju putnika. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu

obavijest putniku najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od

agencije nema pravo tražiti naknadu štete od agencije, agencija je obvezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun agencije. Ukoliko nije moguća

adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, agencija će se truditi putniku pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi agencije i

svakako vratiti putniku kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.


13. Rješavanje prigovora

Svaki putnik - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik je dužan na dan

dolaska odmah reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti agenciju e-mailom na portal@portal-trogir.com ili telefonski na broj +385 (0)21 885 016.

Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko putnik na samom mjestu ne bude

zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegovog

nezadovoljstva, ili da mu pronađe zamjenski smještaj, takav putnik ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete, bez obzira na

činjenicu da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne. Također ako putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj

usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.
Ukoliko ni nakon intervencije agencije problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s

popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na portal@portal-trogir.com ili poštom na njenu adresu. Agencija će uzeti u

razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.
Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Agencija može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog

prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. Agencija će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije

mogao otkloniti u mjestu odmora.
Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe,

arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviša naknada po

prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Zakonom o turističkoj

djelatnosti isključuje se pravo kupca na nadoknadu idealne štete.
Putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora putovanja, a koristio je usluge agencije članice UHPA-e i pridržavao se naprijed navedenih naputaka za

provedbu postupka u svezi s prigovorom i raspolaže svom potrebnom dokumentacijom, može se žaliti arbitraži UHPA-e. U skladu s Pravilnikom o arbitraži,

cjelokupni postupak treba biti dovršen u narednih mjesec dana. Ovim će postupkom ili organizator pristati na naknadu štete ili će putnik, uz mali trošak,

saznati da ni na sudu, kojem se i dalje može žaliti, nema izgleda da dobije spor.
Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje

koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređene plaže;

prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).


14. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Stranka daje privolu da se njezini osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.


15. Napomena

Putnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.


16. Nadležnost suda

Putnik i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Trogiru, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

 

O nama

Turistička agencija Portal nalazi se u centru povijesnog grada Trogira, na njegovoj uvijek vedroj i prepunoj rivi. ...

O nama

Osim ponude na našoj web stranici gostima smo u mogućnosti ponuditi i ostale zanimljive turističke usluge...

Poslovni kutak

Ukoliko želite Vaš apartmanski objekt prezentirati u ponudi privatnog smještaja naše agencije, molimo Vas da...

povijest

Tragurion, danas Trogir, kao naselje utemeljili su grčki kolonisti, trgovci matične Isse (Visa) tijekom III. st. pr....

Vrijedno vidjeti

Trogir je prepun stvari koje treba vidjeti, ovdje ćemo navesti one koje mi mislimo da ne smijete propustiti....

O Hrvatskoj

Hrvatska je doista jedinstvena, ne samo zbog svog kristalno čistog i plavog mora, nego i zbog tisućgodišnjeg niza...

Vrijedno vidjeti

U Hrvatskoj, gdje se Sredozemno more, planina i Panonske ravnice stapaju u jedinstven sklad prirodnih ljepota, u roku od samo...

Korisne informacije

Ovdje ćete naći popis stvari koje je korisno znati kod dolaska u Hrvatsku...

Događanja u Trogiru

Le strade di Trogir sono vivi con molti eventi culturali per tutta l'estate. Tutti i visitatori di Trogir si trovano qualcosa per...

Vremenska prognoza

Mapa

Na interaktivnoj mapi Trogira i okolice imate priliku vidjeti najzanimljivije stvari koje smo izdvojili za Vas...

Uvjeti i odredbe

Na ovom linku možete pronaći sva prava i obveze, kako gosta tako i agencije....

Česta pitanja

Za Vas smo napravili popis odgovara na pitanja koja će Vas najviše zanimati....

Kako rezervirati

U ovom djelu imate priliku pročitati kako izvršiti rezervaciju, o načinima plačanja i o općim uvjetima...